Nová publikace J. Schönfelda a M. Kuděje o preventivních restrukturalizacích!

Je naším velkým potěšením, že vám můžeme oznámit další novinku na trhu odborné ekonomické literatury!

Publikace Preventivní restrukturalizace (Nová etapa koncepce sanačních procesů a její implementace do českého právního řádu), na které se podíleli Jaroslav Schönfeld a Michal Kuděj obsahuje doposud nejdetailnější a nejrozsáhlejší ekonomickou interpretaci nového směřování evropské legislativy včetně konkrétních návrhů řešení implementace evropské směrnice do českého práva.

Tato publikace vznikla jako výstup dvouletého projektu TAČR  02000467 (Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace).