Nový insolvenční report společnosti Surveilligence, s.r.o. (6/2019)

Z insolvenčního reportu společnosti  Surveilligence, s.r.o. za měsíc červen 2019 vyplývá, že v minulém měsíci bylo podáno 92 insolvenčních návrhů (meziměsíční pokles o 18 návrhů), prohlášeno bylo 45 konkurzů právnických osob (meziměsíční pokles o 33 konkurzů) a povolena byla jedna reorganizace (společnost L88 Investments Prague 1 s.r.o.). 

Z dat je patrné, že úpadky se týkají spíše malých a středních firem s minimálním počtem zaměstnanců. Z hlediska meziročního vývoje nelze zatím potvrdit, že by došlo k trvalému nárůstu úpadků právnických osob. Budeme proto s napětím sledovat vývoj v následujících měsících, nicméně letní měsíce jsou tradičně v oblasti insolvencí spíše klidné.

Z pohledu jediné povolené reorganizace (pre-pack) je zajímavé, že doba od podání návrhu do doby rozhodnutí o úpadku, které bylo spojené s povolení reorganizace, trvala téměř 2,5 měsíce. Počet povolených reorganizací je tradičně dlouhodobě ve srovnání s konkurzy zanedbatelný a bude zajímavé, zda naděje vkládané do aktuálně přijaté evropské směrnice o preventivních restrukturalizacích (2019/1023) se v budoucnu naplní a počet restrukturalizací ať už mimoinsolvenčních či insolvenčních se podstatně zvýší. 

Od začátku roku se počet reorganizací, které se přeměnily v konkurz, zvýšil na čtyři, což vzhledem k 11 povoleným reorganizacím v roce 2019 potvrzuje výzkumy na VŠE, že cca 50 % společností, které vstupují do sanačního procesu, je z ekonomického hlediska v takovém stavu, který neumožňuje zachovat další chod podniku. 

Pokud se podíváme na Slovensko, tak je zde vidět zajímavý trend, kdy téměř 50 procent návrhů na konkurz podaly daňové úřady. U nás víme, že tento potup z pohledu finančních úřadů není preferovaný.