Nový rozhovor s Lubošem Smrčkou v aktuálním čísle Konkursních novin

„Před deseti lety bylo celé řešení úpadku (formální i neformální) považováno většinou lidí účastnících se rozhodovacích procesů především za právní problém. Dnes převládá spíše ekonomický pohled na celou problematiku,“ říká v rozhovoru pro Konkursní noviny Luboš Smrčka.

Článek, který mimo jiné popisuje aktuální projekty, činnost a personální složení Centra, naleznete v aktuálním čísle Konkursních novin 6/2019.