Ohlédnutí za diskusním setkáním Žirovnice 2023

Rozjímání nad sanační revolucí v barokním prostředí pohledem Luboše Smrčky

Svět insolvenčních řízení se dynamicky vyvíjí, přichází nová legislativa a celkové změny v pojetí sanačních procesů, které znamenají značné posuny v celém systému. Především těmto poměrně zásadním změnám byl věnován devátý ročník semináře pořádaného v jihočeské Žirovnici. Tentokrát se odehrál s podtitulem Jihočeské insolvenční hodování aneb „kostky jsou vrženy“.

Směřování celé akce samozřejmě odpovídalo i zaměření diskusních panelů a přednáškových bloků, mezi kterými je potřebné jmenovat především „Preventivní restrukturalizace a související legislativa“ nebo „Spolupráce napříč profesemi na příkladu Sberbank“.

Právě problematika nutnosti rozvíjení mezioborového přístupu k dluhům a jejich řešení se promítla například i do bloku „Insolvenční zločin a trest“. Velký zájem účastníků proto vzbudily i hlavní diskusní panely „Dluhy napříč obory aneb omezující profesní slepota“ a velmi inovativní „Diskuse s justicí a uvnitř justice“. Ostatně jedním z témat Žirovnice 2023 bylo sjednocování soudní praxe a předvídatelnost soudních rozhodnutí. Vzhledem k někdy až překotnému a dalo by se i říct revolučnímu legislativnímu vývoji posledních let, který byl z nemalé části dán předchozím opožděním transpozice evropské legislativy do českého právního řádu, byly samozřejmě hojně diskutovány i problémy spojené s preventivní restrukturalizací a také s otázkami oddlužení.

Mezi účastníky bylo možné najít význačné odborníky z justice, advokáty a notáře, samozřejmě insolvenční správce, odborníky na oblast exekucí a exekučního práva, nechyběli ani legislativní a dozoroví odborníci ze státní správy a pochopitelně ani akademičtí pracovníci. Vysokou školu ekonomickou v Praze zastupovali profesor Luboš SmrčkaJan Kubálek a samozřejmě především také ředitel našeho Centra restrukturalizace a insolvence Jaroslav Schönfeld.

Setkání hostil již tradičně zámek v obci Pluhův Žďár s historií datovanou již do roku 1267 a pohnutými osudy. V roce 1928 získal nemovitost koupí od rodu Paarů Bedřich Beneš, bratr pozdějšího prezidenta Edvarda. Jeho potomkům byl zámek v roce 1992 vrácen v rámci restitucí, díky čemuž byla krásná barokní stavba pravděpodobně uchráněna před úplnou devastací.

I tentokrát k pořadatelům patřily Spolek insolvenčních správců a Česká advokátní komoraRegionální středisko – jižní Čechy a společnost produkující software pro insolvenční správce IR – IS. Mezi podporovatele se zařadilo také Centrum restrukturalizace o insolvence Harryho PollakaEkonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Spolek moravských insolvenčních správců a kanceláře Baker & McKenzieSlobodník & Partners a Legal Ins.