Panelová diskuse na téma: “Selhání v sanačních insolvenčních procesech“

Panelovou diskusi moderoval JUDr. Martin Froněk.

Panelisté:

  • JUDr. Petr Dobeš, LL.M., Ph.D., státní zástupce, Vrchní státní zastupitelství v Praze
  • JUDr. Mgr. pplk. Gejza Rakaš, policejní rada Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce
  • Mgr. David Smejkal, A – Consult plus, znalecký ústav, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE (specializace oceňování škod)
  • JUDr. Ladislav Smejkal – specialista na trestní právo, partner DENTONS Europe CS LLP, Praha
  • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. – akademický ředitel CRI Harryho Pollaka, ředitel útvaru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů Česká spořitelna, a.s.