Podílíme se na projektu „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., člen Vědecké rady CRI HP, navázal na spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži z roku 2018 a i v tomto roce bude vést odborné semináře pro soudce, státní zástupce a další soudní zaměstnance.

Na jednotlivých krajských soudech bude pravidelně poskytovat expertní lektorské služby včetně přípravy výukových podkladů a prezentací  v rámci projektu „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“. Semináře jsou zaměřené zejména na oblast řízení podniku v krizi, identifikaci příčin vzniku krize a způsobů jejího řešení, stanovování hodnoty podniku a sanaci podniku. Dále se věnují  ekonomickým a makroekonomickým otázkám vztahujícím se k problematice podniků nacházejících se v insolvenčním řízení atp.

Školení již proběhla na Krajském soudě v Českých Budějovicích, na Krajském soudě v Ústí nad Labem a na Městském soudu v Praze a budou pokračovat na dalších krajských soudech.