Přednáška týmu z KPMG na téma Finanční a hospodářská kriminalita

Děkujeme našim milým kolegům ze společnosti KPMG Czech Republic – Evě Krištofové, Tomáši Procházkovi a Martinu Staňkovi, že si připravili pro studenty vedlejší specializace Turnaround management zajímavou přednášku na téma Finanční a hospodářská kriminalita.

Studenti se seznámili např. s charakterem a cíli forenzního vyšetřování, hlavními kroky datové analýzy, vizualizací podnikových dat a běžnými technikami zkreslování účetnictví.