Jednání Vědecké rady Centra

Dne 7. listopadu 2022 uspořádalo Centrum pravidelnou Vědeckou radu CRI v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, která se tradičně koná v tvůrčí atmosféře a všichni přítomní odborníci z různých insolvenčních oblastí přispívají k vrstevnaté diskusi, kterou moderuje vedoucí Ing. Lee Louda, Ph.D. Ten ve  svém úvodním výstupu zejména shrnul dosavadní letošní činnost Centra včetně zhodnocení proběhlé konference Insolvence 2022 Preventivní restrukturalizace – implementace v ČR a zmínil také zajištění výuky v rámci vedlejší specializace Turnaround management.