Publikace kolektivu CRI bodovala také ve fakultní soutěži

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. vyhlásil dne 19. prosince 2018 výsledky soutěže „Cena děkana za nejlepší publikaci FPH roku 2018“. Na druhé příčce se umístila kniha autorského kolektivu pod vedením Jaroslava Schönfelda Transformace a restrukturalizace podniku. Na úspěšné publikaci spolupracovali prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Michal Kuděj, Ph.D., Ing. Lee Louda, Ph.D. a Mgr. Dušan Sedláček.

 

Kompletní výsledky soutěže v kategorii Kniha:

1. místo: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. a kol.

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství (C. H. Beck, 2018)

2. místo: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. a kol.

Transformace a restrukturalizace podniku (C. H. Beck, 2018)

3. místo: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. a kol.

Základy marketingu (Grada Publishing, a. s., 2018)