Publikace „Možnosti českých podniků při řešení koronavirové krize“

Další z řady odborných publikací CRI je na světě!

Možnosti českých podniků při řešení koronavirové krize je publikace, která shrnuje a krátce analyzuje opatření přijatá ze strany české legislativy v reakci na stav vyvolaný šířením viru COVID-19 a na následné epidemiologické a další kroky.

V centru zájmu jsou především ustanovení zákona 191/2020 Sb., který zasáhl do některých částí insolvenčního zákona a na přechodnou dobu je změnil – mimo jiné v oblasti povinnosti podání insolvenčního návrhu ze strany dlužníka, v možnosti podání návrhu ze strany věřitele a v dalších.

Zvláštní pozornost je pak věnována institutu mimořádného moratoria, které bylo také jako dočasné opatření v tomto zákoně definováno. Provedené změny jsou pak alespoň krátce vztaženy také k nové evropské legislativě přijaté před vypuknutím krize vyvolané koronavirovou nákazou.

Autory publikace jsou Michal Kuděj, Bohumil Havel, Lee Louda Jaroslav Schönfeld.