Rozhovor s J. Schönfeldem v Konkursních novinách nejen o preventivních restrukturalizacích

„Směrnice o preventivní restrukturalizaci si nelze představit jako konkrétní text s řešením té které situace, dává pouze určité obecné mantinely či rámec (v tomto případě daleko obecnější než je zvykem). Stanovuje určité cíle, které mají národní legislativy splňovat, ale mechanismy, jak toho dosáhnout jsou popsány velmi vágně,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro aktuální číslo Konkursních novin Jaroslav Schönfeld.