Spolupráce s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o.

Významná pražská Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. se stala partnerem Katedry strategie, Centra pro rodinné firmy a Centra insolvence a restrukturalizace Harryho Pollaka. V akademickém roce 2018/2019 se proto bude podílet na výuce odborných ekonomických předmětů a na související publikační a výzkumné činnosti.

Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy, k navázané spolupráci uvedl: „Právo a podnikání patří k sobě. Spoluprací s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o. se nám daří nejenom posilovat výuku o právnický pohled na ekonomické problémy, ale hlavně tím získáváme i dalšího významného partnera do našeho výzkumného týmu.“

KF Legal se dlouhodobě věnuje podpoře vědeckých projektů (s ohledem na své obchodní zaměření také v oblastech ekonomiky a managementu organizací), a proto se rozhodla spolupracovat konkrétně na výuce předmětů Transformace a restrukturalizace podniku (3SG821) a Due Diligence (3SG829). S jednotlivými odborníky z řad zaměstnanců kanceláře se budou studenti setkávat na přednáškách a cvičeních z těchto předmětů.

„Jsem velmi rád, že můžeme naši dlouhodobou spolupráci rozšířit o další formu a podělit se tak se studenty o naše rozsáhlé praktické zkušenosti z řady významných soudních, rozhodčích a insolvenčních řízení,“ vysvětluje Martin Hejný, společník Advokátní kanceláře KF Legal.