Vyhodnocení soutěže o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management

Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma turnaround managementkterou vyhlásila Katedra strategie ve spolupráci s  Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, zná své vítěze. 

Na nejlepší práci s názvem Due Diligence společnosti ERNST LEOPOLD s.r.o. z pohledu strategického investora“ se podíleli studenti vedlejší specializace Turnaround management Šimon Böhm, Alexandra Chmelíková, Matúš Melicherčík, Sára Ondříšková a Tuan Truong AnhZástupci týmu převzali ocenění v průběhu Konference – Insolvence 2019 (včasné a preventivní restrukturalizace) z rukou vedoucího Centra restrukturalizace a insolvence Ing. Lee Loudy, Ph.D. 

„V rámci předmětu Due Diligence jsme měli jedinečnou možnost vyzkoušet si práci s reálným data roomem. Díky hostům (například společnosti Havel&Partners vykonávající právní due diligence, insolvenčnímu správci Lee Loudovi, forenznímu vyšetřovateli Jánu Lalkovi či Davidu Smejkalovi ze znaleckého ústavu A-Consult plus) jsme mohli čerpat inspiraci pro provozní, obchodní a finanční analýzu. Velký dík patří také našemu mentorovi Michalovi Kudějovi. Celkově předmět hodnotíme velice pozitivně a odnášíme si z něj mnoho praktických zkušeností,” uvedla za celý tým Sára Ondříšková. 

Druhé místo získal tým ve složení Laura Barsová, David Chudomský a Václav Sikora s prácí „Independent business review ZOOT a.s.“Jako třetí nejlepší byla vyhodnocena seminární práce Due Diligence společnosti ALICO s.r.o. z pohledu finančního investora“ autorů Eduarda Zeldina, Mariána Bednarčíka a Anastasie Dugina. 

Jednotlivé práce hodnotila komise složená z členů Vědecké rady Centra.