Luboš Smrčka o Harrym Pollakovi, kterého bychom potřebovali tady a teď

Centrum restrukturalizace a Insolvence při pražské Vysoké škole ekonomické má ve svém názvu připomínku Harryho Pollaka, českého strojního inženýra a ekonoma, který od padesátých až do konce osmdesátých let minulého století vytvořil během své emigrace výraznou stopu ve formování celého odvětví moderních postupů při sanačních řešení finančních problémů podniků. Mimo jiné patřil do týmu, který na přelomu šedesátých a sedmdesátých let zachránil ikonickou britskou automobilovou značku Aston Martin.

Harry Pollak se jako Jindřich Pollak narodil 24. února 1923 ve Dvoře Semtín u Votic do židovské relativně dobře situované rodiny nájemce několika zemědělských usedlostí ve středních Čechách. Probíhající pozemková reforma však živobytí Pollakových tvrdě zasáhla, stejně jako Velká hospodářská krize na začátku třicátých let. Těsně před obsazením Československa odcestoval Harry díky studijnímu stipendiu do Francie, což mu velmi pravděpodobně zachránilo život. Většina jeho příbuzných zahynula během druhé světové války v koncentračních táborech. Ostatně i z Francie utekl před postupující německou armádou až na poslední chvíli a zamířil do Británie. Během bojů na kontinentu pak sloužil u českého tankového vojska a účastnil se obléhání Dunqerkue.

Po válce a návratu do Čech mu nejprve bylo odepřeno z absurdního důvodu kolaborace s nacisty navrácení rodinného majetku z matčiny strany, po komunistickém převratu pak i ukončení studia na Vysokém učení technickém v Praze. Jediným řešením byl společně s manželkou Jarmilou noční dvacetikilometrový pochod přes zasněženou Šumavu nejprve do Německa a později do Velké Británie.

V padesátých letech se z původní profese inženýra se zaměřením na vzduchotechniku Pollak stále více orientoval na prosazování metod vyšší ziskovosti a efektivity podniků. Během následujících desetiletí pracoval pro řadu velkých i malých podniků. Soustavně v nich aplikoval ve Spojených státech vzniklou metodu Value Analysis (hodnotová analýza), kterou koncipoval v roce 1947 Lawrence Delos Miles pro General Electric Company.

Díky systematickému využívání hodnotové analýzy a také nesporně díky vlastní erudici i talentu nacházet silné a slabé stránky produkce i prodeje působil úspěšně během dalších desetiletí především ve Velké Británii, Německu a ve Švýcarsku. Pomáhal zachránit či připravit k převzetí řadu malých, středních i velmi velkých firem v odvětvích od strojírenství přes automobilový průmysl, zpracování kovů, elektrotechnický průmysl, produkci součástek pro počítače až po papírenství. Mediálně nejznámější bylo jeho již zmíněné angažmá při záchraně krachující automobilky Aston Martin, pracoval však mimo jiné pro Dunlop, IBM, Auto Union (dnes Audi), Krupp-Ardelt a řadu dalších větších i menších společností.

Jakkoliv byl především praktik, během své profesní kariéry napsal několik odborných publikací i dalších knih. V šedesátých letech to byla obsáhlá monografie Management Audit Manual založená částečně na teoretických postulátech Value Analysis a ve značné míře na shrnutí osobních praktických zkušeností. V rámci jeho angažmá pro společnost Dunlop to pak byly knihy Value Analysis jako základ průpravy inženýrů pro management a Dunlopova kniha hodnot. Koncem šedesátých let vydal monografii Řízení podnikové činnosti. Během svého působení také publikoval řadu časopiseckých statí zaměřených jak na otázky strojírenské, tak i ekonomické. Zatímco v odborné oblasti získaly jeho knihy příznivý ohlas, sto tisíc výtisků jeho „ekonomických“ pohádek Scvrkající se džbery a jiné bajky ze současnosti z roku 1973 zůstalo povětšinou ve skladu.