Statistiky úpadkové kriminality v ČR a SR v letech 2008 – 2021

Úpadkové trestné činy jsou specifickou skupinou trestných činů hospodářské kriminality. Vyznačují se nejen souvislostí s úpadkem dlužníka a poškozením věřitelů, ale také vysokou průměrnou škodou v porovnání s jinými typy hospodářské kriminality.

Jejich páchání je typicky spojeno se společnostmi, které v určité fázi své existence končí v insolvenčním (konkursním) řízení. Četnost, s jakou se v ekonomice vyskytují, a efektivita, se kterou jsou vyšetřovány, je tak i jistým ukazatelem ekonomicko-právního prostředí daného státu.

V této práci se autoři článku Ján Lalka a Jan Kvasnička zaměřili na analýzu vývoje úpadkové trestné činnosti v ČR a SR v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2021. Pro účely této práce vycházeli ze statistik kriminality zveřejňovaných Policií České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky. Hlavní parametry statistik obsahují zejména počet zjištěných úpadkových trestných činů, jejich celkovou objasněnost a výši průměrné způsobené škody.

Hlavní závěry analýzy vývoje úpadkových trestných činů jsou následující:

  • Česká republika je v objasňování úpadkové kriminality dlouhodobě efektivnější než Slovensko (míra objasněnosti v ČR 61 % vs. SR 37 %).
  • Vývoj počtu zjištěných úpadkových trestných činů je od roku 2017 bez významných odchylek v ČR i SR.
  • Průměrná škoda způsobená úpadkovými trestnými činy v ČR byla v roce 2021 rekordních 4,5 mil. Kč.
  • V SR klesá počet případů i jejich velikost, přesto se nedaří dlouhodobě zvyšovat objasněnost.

 

Kompletní text si stáhněte, prosím, zde: