Analýza insolvenčních návrhů v roce 2022

Analýza prokázala, že přetrvává již mnohokrát komentovaný stav, že podniky reflektují svoji neutěšenou situaci pozdě a tomu odpovídá stav, v jakém vstupují do formálních procesů. Nicméně, i navzdory situaci, kdy po dvou dekádách skončilo v roce 2019 období stability a prosperity a nastoupila nejistota, inflační tlaky, růst cen vstupů apod. nedošlo k razantnímu nárůstu insolvenčních návrhů. Z analýzy plyne, že u podstatné části podniků, na které byl podán insolvenční návrh v roce 2022, byly jejich problémy evidentně založeny již v době před rokem 2020, tedy v době, kdy se ekonomika nacházela ještě v období prosperity a stability. To samozřejmě nevylučuje, že změny poměrů v ekonomice a konec období prosperity a stability nemohly být u některých podniků příčinou finanční tísně a podání insolvenčního návrhu. Nicméně, předpovědi o nové masivní vlně insolvencí se zatím naštěstí nenaplnily a do insolvenčního řízení vstupují podniky, jejichž finanční situace nebyla ideální již v období do roku 2019. Je však velmi pravděpodobné, že u těchto podniků nastalá situace jejich pád urychlila. Jinými slovy, z provedené analýzy rozhodně nelze vyvodit závěr, že primární příčinou podaných insolvenčních návrhů v roce 2022 byl byla změna celkové ekonomické situace, a to zejména vlivem pandemie Covid-19 (neboť ruská agrese na Ukrajině byla zahájena až v roce 2022, za který nejsou u sledovaných podniků dostupné finanční údaje).

Nadále se tak ukazuje relativně vysoká odolnost českých podniků, které nebyly stiženy zásadními finančními problémy, resp. které si nenesou základ finančních problémů z minulosti. Analýza totiž neprokázala, že by podniky, na které byl podán v roce 2022 insolvenční návrh, byly v období před rokem 2020 z hlediska finanční stability bezproblémové.

 

Autorem je Ing. Michal Kuděj, Ph.D., Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Kompletní analýza je ke stažení zde.