Luboš Smrčka o analýze nákladů insolvenčních správců

Cílem tohoto zamyšlení, které si můžete stáhnout níže, je v širokém smyslu slova analyzovat vývoj nákladů činnosti insolvenčních správců, vývoj jejich odměňování a vývoj zákonných nároků na ně kladených. Z těchto informací je pak možné vyvodit posun ve vzájemných vztazích mezi náklady, odměnou a vynaloženou prací, tedy usoudit na posun efektivity činnosti insolvenčního správce z hlediska výhodnosti výkonu této profese.